Maaidraad/Trimmerkoord

Ø1,5mm, Maaidraad Husqvarna rond

5,50 incl. BTW

Ø2,0mm, maaidraad husqvarna rond

5,5030,00 incl. BTW

Ø2,4mm, Maaidraad Husqvarna rond

6,0049,00 incl. BTW

Ø2,7mm, Maaidraad Husqvarna rond

8,5062,00 incl. BTW

Ø3,0mm, Maaidraad Husqvarna rond

6,5063,00 incl. BTW

Ø3,3mm, Maaidraad Husqvarna rond

33,00 incl. BTW